Cymraeg

Ynglŷn ậ Tosta

Mae Tosta yn brosiect cydweithredol rhwng asiantaethau diwylliannol mewn nifer o gymunedau iaith leiafrifol ar arfordir yr Iwerydd yn Ewrop. Bydd hefyd yn gweithredu fel cennad teithiol yn dathlu Donostia / San Sebastian fel Prifddinas Diwylliant Ewrop yn 2016. Mae’r prosiect yn gyfuniad o hybu creadigrwydd artistig, dathlu amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol a rheolaeth gytbwys o ieithoedd lleol mewn prosiect rhyngwladol.

Bydd anfon ‘cargo diwylliannol’ ar ffurf cynhwysyddion nwyddau llong yn esgus dros fapio pererindod a fydd yn mynd i’r cymunedau sy’n cymryd rhan yn y prosiect, lle bydd gŵyl dros 2 neu 3 diwrnod yn cael ei chynnal er mwyn rhoi sylw i amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol yn Ewrop a lledaenu gwerthoedd San Sebastian 2016.

Ystyr y gair ‘tosta’ yw mainc mewn cwch, ac mae’n air sy’n digwydd, gydag ychydig amrywiad, mewn nifer o ieithoedd lleiafrifol ar hyd arfordir Môr Iwerydd yn Ewrop.

Cymraeg, English, Euskara, Frysk, Gaeilge, Gàidhlig, Galego, Kernowek

We are very happy to present the members of the TOSTA-band to you; an international collaboration full of music! From each of the seven TOSTA-regions there is one band member. Together they are playing at each TOSTA festival organised in all the participating regions. Meet the band!

  

Cymraeg, English

Ar y 14eg o Fawrth, fe aeth dwy o artistiaid afieithus o dalentog gwledydd bychain Ewrop i fyw a gweithio dramor fel artistiaid preswyl prosiect TOSTA.

Y ddwy ydi Uxue Arzelus, gwneuthurwr ffilmiau ifanc o Ddonostia yng Ngwlad y Basg, a Luned Rhys Parri, yr artist celfyddyd weledol adnabyddus sy’n byw yng Nghaernarfon. Mae Uxue erbyn hyn wedi dechrau ar chwe wythnos o fywyd a gwaith fel gwestai oriel MoMA ym Machynlleth, ac eisoes wedi dechrau creu ffilm ddogfen fer yn cymharu agweddau o’r iaith a’r diwylliant Basgeg â rhai’r Cymry.

  

Cymraeg, English

Mae’n wythnos Gŵyl Ddewi yng Nghymru, a chyfle i ni ddathlu diwrnod ein nawddsant trwy ganu, dawnsio, gwisgo cenhinen bedr a bwyta Cawl a chacennau bach neu deisennau cri.  Mae rhai cwmniau yn rhoi diwrnod o wyliau i’r gweithlu i ddathlu, ond nid yw’n ŵyl banc swyddogol… eto!

Mae wedi bwrw eira yma yn Felinfach bore ‘ma, ond gobeithio y bydd y stwff gwyn wedi’n gadael ni erbyn Gŵyl Tosta fydd yn dod i Theatr Felinfach ym mis Mehefin eleni.