Cymraeg, English

Mae’n wythnos Gŵyl Ddewi yng Nghymru, a chyfle i ni ddathlu diwrnod ein nawddsant trwy ganu, dawnsio, gwisgo cenhinen bedr a bwyta Cawl a chacennau bach neu deisennau cri.  Mae rhai cwmniau yn rhoi diwrnod o wyliau i’r gweithlu i ddathlu, ond nid yw’n ŵyl banc swyddogol… eto!

Mae wedi bwrw eira yma yn Felinfach bore ‘ma, ond gobeithio y bydd y stwff gwyn wedi’n gadael ni erbyn Gŵyl Tosta fydd yn dod i Theatr Felinfach ym mis Mehefin eleni.

  

Cymraeg

Mae Cymru yn rhan o’r deyrnas Unedig [ar hyn o bryd], yn wlad arfordirol a mynyddig mae’n gorchuddio 8,023 o filltioredd sgwâr wrth ffinio gyda Lloegr . Roedd Cymru yn dal i fod yn wlad wledig ym hanner gyntaf y ddeunawfed ganrif cyn y Chwyldro Diwydiannol. Erbyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd diwydiannau trymion wedi cymryd drosodd yng nghymoedd y de ac ardaloedd yn y Gogledd gan symud llawer o’r boblogaeth i’r ardaloedd yma. Adeg hynny roedd Cymru yn allforio glo, haearn a llechi ar draws y byd i gyd. Mae amaethyddiaeth yn bwysig iawn yng Nghymru heddiw ac wedi dylanwadu llawer ar ei ddiwylliant.

  
Load more