Cymraeg

Mae Cymru yn rhan o’r deyrnas Unedig [ar hyn o bryd], yn wlad arfordirol a mynyddig mae’n gorchuddio 8,023 o filltioredd sgwâr wrth ffinio gyda Lloegr . Roedd Cymru yn dal i fod yn wlad wledig ym hanner gyntaf y ddeunawfed ganrif cyn y Chwyldro Diwydiannol. Erbyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd diwydiannau trymion wedi cymryd drosodd yng nghymoedd y de ac ardaloedd yn y Gogledd gan symud llawer o’r boblogaeth i’r ardaloedd yma. Adeg hynny roedd Cymru yn allforio glo, haearn a llechi ar draws y byd i gyd. Mae amaethyddiaeth yn bwysig iawn yng Nghymru heddiw ac wedi dylanwadu llawer ar ei ddiwylliant.

  
Load more