Gaeilge

D’éirigh go hiontach ar fad le TOSTA sa Daingean mar chuid d’Fhéile na Bealtaine 28 Aibreán – 2 Bealtaine!

Leag Coiste Fhéile na Bealtaine clár bríomhar éagsúl amach d’ionad TOSTA ar an gcé sa Daingean ar feadh trí lá. I measc na gnéithe a bhí i gceist bhí clár scannáin ó na réigiúin ar leithligh atá páirteach i dtogra TOSTA.

  

English, Gàidhlig

‘S e àiteachan àlainn de chaochladh chruthan tìre a th’ ann an Gàidhealtachd is Eileanan na h-Alba. Tha mu 15,000 mìle ceàrnagach ann – còrr is an dàrna leth de dh’Alba – anns a bheil mu 500,000 daoine a’ fuireach. Anns a’ Ghàidhlig tha a’ Ghàidhealtachd a’ toirt a-steach nan Eileanan Siar cuide ri tìr-mòr agus an coimeas ris a’ Ghalldachd. Tha daoine a’ fuireach anns a’ mhòr-chuid de na h-eileanan air an taobh siar agus tha a’ mhòr-chuid a dhaoine a’ fuireach ann an Leòdhas is na Hearadh. Tha gach eilean is coimhearsnachd àraid nan dòighean fhèin.

  

Cymraeg

Mae Cymru yn rhan o’r deyrnas Unedig [ar hyn o bryd], yn wlad arfordirol a mynyddig mae’n gorchuddio 8,023 o filltioredd sgwâr wrth ffinio gyda Lloegr . Roedd Cymru yn dal i fod yn wlad wledig ym hanner gyntaf y ddeunawfed ganrif cyn y Chwyldro Diwydiannol. Erbyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd diwydiannau trymion wedi cymryd drosodd yng nghymoedd y de ac ardaloedd yn y Gogledd gan symud llawer o’r boblogaeth i’r ardaloedd yma. Adeg hynny roedd Cymru yn allforio glo, haearn a llechi ar draws y byd i gyd. Mae amaethyddiaeth yn bwysig iawn yng Nghymru heddiw ac wedi dylanwadu llawer ar ei ddiwylliant.

  

Kernowek

Agan bro, Kernow, yw an bennenys furvys avel korn a ystyn a-berth y’n Atlantek dyworth soth-west Breten Veur.  An ger Cornwall a yll bos treylys avel ‘Estrenyon y’n Korn’ – yth yw an omglewans a ‘goynturi’ po dyffrans dyworth Pow Sows yn fenowgh devnydhys dh’agan styrya.  Yn istori agan diwysygnethow moyha a-vri o balweyth ha pyskessa kynth yw byghanhes yn feur.

  

Gaeilge

Úsáidtear an téarma ‘Gaeltacht’ chun na ceantair sin in Éirinn ina bhfuil an Ghaeilge mar phríomh theanga labhartha ag an gcuid is mó den phobal. Clúdaíonn an Ghaeltacht codanna leathana de chontaetha Dhún na nGall, Mhaigh Eo, Ghaillimh agus Chiarraí – iad uile ar an gcósta thiar – chomh maith le codanna de chontaetha Chorcaí, na Mí agus Phort Láirge. 

  
Load more