Gaeilge

D’éirigh go hiontach ar fad le TOSTA sa Daingean mar chuid d’Fhéile na Bealtaine 28 Aibreán – 2 Bealtaine!

Leag Coiste Fhéile na Bealtaine clár bríomhar éagsúl amach d’ionad TOSTA ar an gcé sa Daingean ar feadh trí lá. I measc na gnéithe a bhí i gceist bhí clár scannáin ó na réigiúin ar leithligh atá páirteach i dtogra TOSTA.

  

Gaeilge

Is ar mhaithe le forbairt na nEalaíon Dúchasach agus Comhaimseartha sa Ghaeltacht a cuireadh tús le comhpháirtíocht idir Údarás na Gaeltachta agus An Chomhairle Ealaíon i 1997. Bunaíodh Ealaín na Gaeltachta Teo le Plean straitéiseach Ealaíon don Ghaeltacht a chur i gcrích. An tÚdaras agus An Chomhairle Ealaíon a dhéanann cómhaoiniú ar an gcomhlacht seo. Tá triúir Áisitheoirí Ealaíon fostaithe ag Ealaín na Gaeltachta sna ceantair Ghaeltachta le tacú le healaíontóirí agus le heagraíochtaí ealaíona barr feabhais a chur ar a gcuid tionscnamh. Tá Feidhmeannach Ealaíne fostaithe ag an Údarás agus tá sé freagrach as comhordú a dhéanamh ar an gclár forbartha ealaíne.

  
Load more