Kernowek

Dydh da/Shin thu!

Yth esen vy omma orth Sabhal Mor Ostaig yn Enys Skye rag seythen lemmyn.  Pan wrug vy dos yn kynsa yth o diwedhes yn nos, ytho na allis vy gweles an tirwel.  Nessa myttin pan ygeris vy an kroglennow y hwrug vy ogas klemdera gans an gwel!  Yma’n Kolji poran war an arvor ha dres an mor yma  tir bras gans menydhyow ergh-toppys.  Del hevel yth o koynt mires dresw an pyth a wonn vy bos tir rag gweles moy tir.  Yth yw moy avel avon bras.  Bos dyworth Kernow, moy usys yw dhymmo vy mires dhe vor ha kavos gorwel nag yw terrys, mes yn Sky dhe bub tu yma tir – po an bras tir po enysow erel.

Yth esen vy ow tybi a-dro dhe’n rychter marthys a hwedhlow Gwydhalek ha kanow ha lavaryow dyworth an lyverva hag argh  ‘Tobar an Dualchais’.  Meur dhe les yw kavos neusennow kemmyn gans hwedhlow kernewek hag ynwedh kavos taklow nowydh yn tien dhymmo vy.  Didheurek yw palas a-berth yn bysyow Maighdean Mhara, Sruth na Fir Ghorm ha Sliochd nan Ron. Meur dhe vos awenys!

Zenna Tagney

 

  

English, Gàidhlig

‘S e àiteachan àlainn de chaochladh chruthan tìre a th’ ann an Gàidhealtachd is Eileanan na h-Alba. Tha mu 15,000 mìle ceàrnagach ann – còrr is an dàrna leth de dh’Alba – anns a bheil mu 500,000 daoine a’ fuireach. Anns a’ Ghàidhlig tha a’ Ghàidhealtachd a’ toirt a-steach nan Eileanan Siar cuide ri tìr-mòr agus an coimeas ris a’ Ghalldachd. Tha daoine a’ fuireach anns a’ mhòr-chuid de na h-eileanan air an taobh siar agus tha a’ mhòr-chuid a dhaoine a’ fuireach ann an Leòdhas is na Hearadh. Tha gach eilean is coimhearsnachd àraid nan dòighean fhèin.

  

English, Gàidhlig

Tha Zenna Tagney air tòiseachdainn aig Sabhal Mòr Ostaig mar Neach-ealain Lèirsinneach bhon 27 den Ghearran gus 1 den Ghiblean.

Rugadh Zenna ann an 1988 ann an Gunnislake an taobh sear na Còirn agus thogadh i ann an Tywardreath am meadhan na Còirn. Tha ceum bunasach ann an Ealan is Dealbhadh aig Zenna agus ceum BA (Urram) ann an Obair-chiùird Nuadh bho University College Falmouth.

  

English, Gàidhlig

‘S e ionad cliùiteach a th’ ann an Sabhal Mòr Ostaig, air aithneachadh gu h-eadar-nàiseanta mar Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig agus a tha na chom-pàirtiche ann an Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean (OGE). ‘S e Sabhal Mòr Ostaig an aon cholaiste san t-saoghal a tha a’ tairgsinn foghlam adhartach is àrd-ìre tro mheadhan Gàidhlig na h-Alba. Tha goireasan air leth math air an àrainn – a tha suidhichte ann an ceann a deas àlainn an Eilein Sgitheanaich air taobh siar na h-Alba – agus tha beairteas eòlais is goireasan rannsachaidh ann.

  

Gàidhlig

‘S i a’ Ghàidhlig cànan nan Gàidheal agus cànan dùthchasach dhen mhòr-chuid a dh’Alba. Tha i air a bhith ga bruidhinn ann an Alba bhon 4mh linn co-dhiù agus tha i air aon de na cànanan sgrìobhte as sine san Roinn Eòrpa. Tha beul-aithris agus dualchas sgrìobhte beairteach aice, b’ i cànan bàird nan cinnidhean fad iomadh linn, agus tha iomadh fèis ann san latha an-diugh anns a bheil litreachas, ceòl is òrain na Gàidhlig gan taisbeanadh.

  
Load more