English, Frysk

Festival: Admiraliteitsdagen Dokkum

Posted on September 2nd, 2016

The Admiraliteitsdagen Festival is a free four days festival in september around the canals of Dokkum in the north of Friesland with lots of music, canal trips, culinary tastings, theatre and other arts.

Come visit the Tosta-Village from 2-4 September in the city center of Dokkum! We bring you music, art, film, literature, workshops and many more!

PROGRAMMA TOSTA FESTIVAL, DE MERK YN DOKKUM 2-4 SEPTIMBER

Alle dagen:

Utstalling:

Yn de grutte opblaasbere tinte binne de keunstwurken te sjen dy’t makke binne troch 7 keunstners út de dielnimmende regio’s. Sa is der wurk te sjen fan de Fryske keunstner Aukje Schaafsma dy’t in skoft yn Cornwall wenne en wurke hat en fan de Ierske Nuala Ní Fhlathuín dy’t in skoft yn Marrum west hat. De ‘streetartist’ Klaas Lageweg sil ien fan de festivalkonteners foarsjen fan in keunstwurk.

Foar bern (en oare belangstellenden) binne der ferskillende workshops:

  • Origami boatsjes meitsje en oare dingen dy’t mei de see te krijen hawwe ûnder lieding fan Frouckje Jagersma
  • Gean mei de Cyclotroop werom nei de tiid fan de earste film en meitsje dyn eigen animaasje mei in fytstsjil ûnder lieding fan Sytse Jansma.
  • Sykje dyn moaiste Fryske wurd út en bou dêr in dykje fan seeklaai omhinne mei de Ierske keunstner Nuala Ní Fhlathúin.
    Ynformaasje en ferkeap

By it Tosta ynformaasjepunt komme jo mear te witten oer Tosta en Lân fan Taal. Dêr wurde ek Fryske boeken en produkten ferkocht.

Sjoch foar it programma fan de Admiraliteitsdagen op: www.admiraliteitsdagen.nl

 

Freed 2 septimber

13.00-13.15

Offisjele iepening fan Tosta Village troch dep. Sietske Poepjes

13.15-13.45

Mozayk mei skoalbern fan de Groen van Pinksterer út Dokkum

13.30-14.00

Optreden Marit & Pa (muzyk)

14.30-15.00

Optreden Metz & Mulder (muzyk)

15.30-16.15

Optreden Baba Live (muzyk)

19.00-20.00

Optreden Oreka TX (muzyk út Baskelân)

 

Sneon 3 septimber

13.00-13.45

Optreden La Banda Trompi (muzyk út Dútslân)

13.00-17.00

Taalpetearen mei Grytsje Dijkstra. Hokker taal moat Grytsje tsjin har bern prate neffens jo?

13.30-15.30

Skype mei minsken út de ferskillende Tosta-regio’s en kom yn de kunde mei harren taal en kultuer!

14.00-14.45

Optreden Xera (muzyk út Asturië)

15.00-15.45

Presintaasje Understream (Fryske film)

16.00-16.30

North Frisian Percussion band

16.30-17.15

Tsjinlûd (Fryske muzyk en poezij)

16.30-17.30

Fryske ferrassingspoëzij mei akteur Arnold Dijkstra

19.00-20.00

Bargemerk

Optreden TOSTA-band

 

Snein  4 septimber

13.30-14.15

Held op sokken (muzyk)

13.30-15.30

Skype mei minsken út de ferskillende Tosta-regio’s en kom yn de kunde mei harren taal en kultuer!

14.30-15.15

Optreden Other Words (Literatuer út Fryslân, Macedonië en Baskelân)

15.45-16.30

Optreden Bad End (muzyk)

17.00

Ofsluting Tosta-Festival Fryslân