Frysk

Hoe ‘t it yn Dokkum wie? Tsjek de fideo!

Posted on September 20th, 2016

Dêr wied er al! De Tosta 2016 Dokkum fideo! Gau sjen!

The Tosta 2016 Dokkum aftermovie! Check it!