English, Frysk

Tosta Pop-up Restaurant yn Museum Dokkum

Posted on August 25th, 2016

Lekker en gesellich ite yn it Admiraliteitsgebou fan Museum Dokkum… Dat kin! Dêrst oars eksposysjes sjen kinst is no foar ien kear in restaurant iepene. Ite yn in sfearfolle museumseal dêr’t yn ‘e 17 iuw it kolleezje fan de Admiraliteit byinoar kaam.

It diner is gearstald troch Jan Cooks 4 You út Brantgum en bestiet út 6 gongen, seis streekgerjochten út gebieten yn Europa dêr’t in minderheidstaal praat wurdt. It Tosta-festival hat dêrby as ynspiraasje tsjinne, dat dit jier ûnderdiel is fan it Admiraliteitswykein yn Dokkum.

Reservearje kin fia info@museumdokkum.nl, of fia it kontaktformulier.

De ynrin is sneon fanôf 17.30 (mei eventueel in museumbesite), oanfang diner is 18.30 oere.

De kosten foar it 6-gongediner binne € 42,50 de man.

(foto argyf LC)

Tosta Pop-up Restaurant in Museum Dokkum.

During the Admiraliteitsdagen in Dokkum you can have diner at Museum Dokkum, in the museum hall that used to be the room the Admiralty had its meetings in the 17th century. The 6 course diner is inspired by the Tosta festival and consists of 6 local dishes from minority language regions. Chef Jan Veenma (Jan Cooks 4 You) from Brantgum will prepare the dishes.

Reservations: info@museumdokkum.nl

Day: Saturday September 3rd, start diner 18.30, opening restaurant 17.30.
6 course diner 42,50 euro.