Gàidhlig

Sophie Stephenson Blog 2

Posted on June 9th, 2016

Tha am pròiseact a’ tòiseachadh air tighinn ri chèile a-nis. Thagh mi òran Gàidhlig agus òran Basgais airson an ceòl. An uairsin chuir mi seinneadairean air dòigh airson a bhith a’ clàradh na h-òrain anns an aon ghleus (ach ann an diofar dùthchannan!). Rinn Eilidh Rothach agus Màiri Britton an t-òran Gàidhlig agus cuideachd fhuair mi cead bho Sgoil Eòlais na h-Alba airson seann chlàradh a chleachdadh bhon tasglann aca. Ann an Dùthaich nam Basgach tha mi toilichte a bhith ag obair còmhla ris an t-seinneadair rap agus ‘Euskal Bertsolari’ Odei Barroso agus an riochdaire Xabier Erkizia. Airson am fiolm, tha dùil agam na ceuman a chlàradh a-muigh ach bidh mi cuideachd a’ cruthachadh ruitheaman anns an studio air an txalaparta. Dè th’ ann an txalaparta? Uill ‘s e ionnsramaid beagan coltach ris an xylophone le blas suaicheanta Basgais.

A bharrachd air a’ phròiseact fhèin, tha mi air a bhith gu math trang le diofar rùdan ceangailte ri TOSTA agus an canan agus an cultar Basgais.
Mar eisimpleir, bidh mi a’ dol gu clasaichean Basgais agus bùithtean-obrach dannsa. An t-seachdain-sa chaidh rinn mi beagan obair leis a’ chompanaidh Forvo a tha stèidhichte ann an Errenteria agus a tha a’ feuchainn air mion-chànain a chuir air loidhne ann an cruth claisneachd digiteach. Cuideachd, rinn mi agallamhan leis a’ phàipear naidheachd ‘Berria’ agus gu dearbh bha mi a’ dannsa còmhla ris a’ Mhayor Julen Mendoza aig cuir-air-bhog Altanikaldia.

 

Ceanglaichean feumail

Brath Naidheachd:

http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2016-06-07/hemeroteca_articles/barne-mugen-baitan

 

Coinneachadh ri forvo (online pronunciation guide):

http://pronuncionary.com/2016/06/failte-sophie-forvo-welcomes-a-celtic-visitor/

 

Atlantikaldia festival:

http://atlantikaldia.errenteria.eus/eu/albisteak/2016/05/09/sophie-stephenson-artista-eskoziarra-errenterian-da

 

Youtube  uploads:

 

 

 

“A wee update on how my project is developing…

I have been working with Gaelic singers Màiri Britton and Eilidh Munro from Scotland who have provided the Gaelic vocals for the soundtrack for the project. The School of Scottish Studies have also given me permission to use a recording from their archive made of of Kate MacDonald by Calum MacLean in the 1950s. The archive has played a hugely significant role in retaining our rich oral tradition and it’s wonderful to be able to acknowledge the tradition bearers and collectors and their contribution to our musical heritage.

In the Basque Country I have been busy working in the studio with rapper and Euskal Bertsolari Odei Barroso and sound artist Xabier Erkizi, creating an interesting blend of the old and the new. The next stage is for me to record my steps and begin working on the visual element of the project. Most of my steps I will record outside however I have also recorded some steps in the studio on the txalaparta which is a large xylophone made of wooden planks. It has a distinctive sound which has become synonymous with a particular idea of Basque musical identity over recent decades and so it’s great to be able to bring this distinctive Basque flavour into the mix!

Apart from that I’ve been busy immersing myself in all aspects of Basque culture whilst sharing a bit of Scotland with the people here.

From attending Basque language classes to burling with the major… I’m just about managing to fit it my project in between! Here are some photos and videos from the last couple of weeks…”

 

Related links and videos:

Press launch news:

http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2016-06-07/hemeroteca_articles/barne-mugen-baitan

Meeting with forvo (online pronunciation guide):

http://pronuncionary.com/2016/06/failte-sophie-forvo-welcomes-a-celtic-visitor/

Atlantikaldia festival:

http://atlantikaldia.errenteria.eus/eu/albisteak/2016/05/09/sophie-stephenson-artista-eskoziarra-errenterian-da

Youtube: