Gaeilge

Féile na Bealtaine

Posted on April 27th, 2016

Is mar chuid d’Fhéile na Bealtaine, i gcuan an Daingin a dhéanfar an togra TOSTA a cheiliúradh in Éirinn.  Beidh an fhéile bhliantúil ealaíona agus ceoil ag tarlú le linn deireadh seachtaine shaoire bainc Mhí na Bealtaine (28 Aibreán – 2 Bealtaine), agus cuirfear go mór leis na himeachtaí tríd an ghné Eorpach seo (féach http://feilenabealtaine.ie )

I measc na n-imeachtaí breise mar chuid de Tosta beidh ceolchoirm in Halla na Feothanaí istoíche Dé Domhnaigh le Banna Tosta – banna ceoil ina bhfuil ceoltóirí agus amhránaithe as réigiúin uilligh Tosta páirteach ann.  Cruthófar mósáic dhaonna ar an Satharn i bPáirc Bhaile an Daingin.  Beidh taispeántas faoi leith i mbaile Tosta leis na healaíontóirí ar fad a bhí ar thréimhsí cónaitheacha go dtí seo.  Léireofar sraith de scannáin ghearra ós na tíortha ar leith i gcaitheamh an ama.

Is Féile na hEalaíon don bpobal iomlán í Féile na Bealtaine. Beidh suas le céad imeachtaí éagsúla ar súil i rith na féile.   Cuireann Féile na Bealtaine le healaíona agus cultúr saibhir na leithinise.  Is í an phríomhaidhm leis an bhféile, ná ár gcuid ealaíona a fhorbairt agus siamsaíocht a chur ar fáil do chách. Tá oidhreacht saibhir dátheangach ag leithinis Chorca Dhuibhne agus cuirtear oidhreacht chultúrtha an cheantair chun cinn trín bhféile.  Cuirtear fáilte roimh ealaíontoirí ó áiteanna éagsúla in Éirinn agus timpeall na cruinne.

The Tosta project will be celebrated in Ireland as part of Féile na Bealtaine (28 April – 2 May) in Dingle in Co. Kerry.  Amongst the extra events programmed to give a flavour of the European dimension are a special concert on Sunday night with The Tosta Band – a band combining musicians and singers from each of the seven Tosta regions, a human mosaic in the town park on Saturday, and of course the travelling exhibition of work in the Tosta village from the artists in residence to date.  A selection of films from the participating regions will be shown during the festival also.

Féile na Bealtaine, held annually on the Dingle Peninsula on the edge of Europe for 22 years is a multi disciplinary arts festival.   Altogether over one hundred events are scheduled to take place.    Féile na Bealtaine brings artistic events from outside and blends them with the rich artistic heritage to be found here.  The resulting festival brings an air of magic to an already enchanting place.