Gaeilge, Galego

Ana Belén Tajes i gConamara

Posted on April 20th, 2016

Is é seo an chéad uair agam in Éirinn.  Do mhuintir na Gailíse, féachann muid ar Éirinn, mar íomhá dínn féin sa scáthán.  Tá dírdhreach ár dtíre an-chosúil leis an tír seo, tá cultúr ceilteach eadrainn agus tá gaol an-láidir againn leis an dúlra agus le traidisiún na mara.

In Éirinn, áfach, ní thuigeann formhór na ndaoine cá bhfuil An Ghailís ná níl aon chur amach acu ar an nascadh eadrainn.

Sé seo mo scéal-sa, tá ár n-amhrán náisiúnta bunaithe ar scéal an Rí Breogán.  Ba mac le Mil, a bhí in Breogán.  De réir Leabhar Gabhála Éireann (Aonú aois déag), tháinig na Mílidh Easpáinne ó thuaisceart na Spáinne (An Ghailís) go hÉirinn.  De réir finscéalta na Gailíse, thóg Breogán teach solais agus an chathair Brigantia (Coruña an lae inniu) agus nuair a chonaic sé Éire ó bharr an tí solais, thóg sé cinneadh imeacht ann.

Nuair a insím an chuid seo den scéal, féachann Éireannaigh orm, amhail agus gur gealt atá ionam…. agus tuigim an méid sin dóibh, ach pé scéal é.. de réir an scéil, deirtear gur tháinig draoi darbh ainm Amhairgín go hÉirinn le Mic an Rí Mil agus gurb é an chéad fhear riamh é a tháinig i dtír in Éirinn.  Bhí tír na hÉireann faoi gheasaibh agus chan an draoi amhrán chun é seo a bhriseadh.  Ansin thosaigh sé cogadh leis an Tuath Dé Danann … sé seo scéal miotasolaíochta Breogán.

Ach, sé fáth mo thuras go hÉirinn ná na nascanna idir an tír seo agus An Ghailís a aimsiú.  Dá bhrí sin, tá fíor-shuim agam san amhránaíocht ar an Sean-nós agus ins na traidisiúin a bhaineann leis an bhfarraige.  Sé an aidhm atá agam leis an togra seo ná Leabhar-amhrán a fhorbairt bunaithe ar amhráin na mara i nGaeilge agus im’ theanga féin, Galego.  Is ar nós brionglóide é, a bheith anseo agus is eachtra ann féin gach lá.  Tá na daoine fíor-chairdiúil agus nuair a thagann an fhearthainn, braithim go bhfuilim sa mbaile.  Tá ard-taitneamh á bhaint agam as!

This is my first time in Ireland. For Galician people, Ireland represents the other side of the mirror.

We have a similar landscape, celtic culture, and both have a strong union with nature and sea tradition.

But in Ireland, most people do not know where Galicia is or the connectionsbetween us.

Well…let me tell you a story… Our national anthem, is about a king named Breogán. Breogán was one of the Sons of Mil. The Milesians, acording to the Lebor Gabála Érenn ( The Book of Invasions, 11th century), came from the north of Spain (Galicia) to Ireland. Our legend says, that Breogán built a light house and the city of Brigantia (nowadays, known as Coruña) and when he was at the top of the light house, he saw Ireland and he decided to go.

When I recount this part of the story, Irish people, look at me as if I´m insane…. well, I can understand this, but allow me to go on with the story… The story says that a druid named Amhairghin came to Ireland with the Sons of Mil (Milesians), and he was the first man ever to set foot in Ireland. Ireland had being placed under a magic spell, and the druid sang a song to break the spell. He then began the war with the Tuathagods… and this is the Myth of Breogán.

But, my purpose in Ireland is to discover the connections between Ireland and Galicia. Therefore, I´m very interested in Sean-nós singing and about the traditions relating to the sea. The ultimate goal of my project is to create a Song-book about songs of the sea in Gaelic and my language, Galego. Being here is a dream, and every day is an adventure. All the people are so friendly and when the rain comes, it´s feels like home. I´m enjoying it so much!