Cymraeg, English

TOSTA – Uxue a Luned

Posted on April 7th, 2016

Ar y 14eg o Fawrth, fe aeth dwy o artistiaid afieithus o dalentog gwledydd bychain Ewrop i fyw a gweithio dramor fel artistiaid preswyl prosiect TOSTA.

Y ddwy ydi Uxue Arzelus, gwneuthurwr ffilmiau ifanc o Ddonostia yng Ngwlad y Basg, a Luned Rhys Parri, yr artist celfyddyd weledol adnabyddus sy’n byw yng Nghaernarfon. Mae Uxue erbyn hyn wedi dechrau ar chwe wythnos o fywyd a gwaith fel gwestai oriel MoMA ym Machynlleth, ac eisoes wedi dechrau creu ffilm ddogfen fer yn cymharu agweddau o’r iaith a’r diwylliant Basgeg â rhai’r Cymry.
Mae Luned yn gweithio yn A Coruña yng Ngalicia, yn westai i fudiad A Mesa, lle mae hi’n cyflwyno cyfres o weithdai celf cymunedol ac yn cynllunio ymateb celfyddydol i ddiwylliant Galicia. Mae’r ddwy’n ysgrifennu blogiau a byddwn ni’n dod â blas i chi o’u profiadau a’u problemau yn ystod yr wythnosau sydd i ddod.

Mae saith o artistiaid gwledydd bychain Ewrop yn cymryd rhan ym mhrosiect TOSTA, ac yn ystod yr haf sy’n dod bydd ‘pentref bocs’ yn cynnwys ardangosfa o’u holl waith, ynghyd â llwyfan symudol, ‘cerddorfa aml-ddiwylliant’, caffi aml-ieithog a llawer mwy, yn mynd ar daith ar draws Ewrop. Bydd yr Ŵyl i’w mwynhau yng Nghymru rhwng y 23ain a’r 26ain o Fehefin yn Theatr Felinfach.

On 14th March, two exuberantly talented native-speaking artists from among the smaller cultures in Europe, moved to live and work abroad as artists in residence, thanks to the TOSTA project.

 They are Uxue Arzelus, a young film-maker from Donostia in the Basque Country, and Luned Rhys Parri, a visual artist from Caernarfon in Gwynedd. Uxue is now living and working for six weeks in Machynlleth, hosted by MoMA Machynlleth, and has already begun work on a short documentary comparing aspects of Welsh and Basque language and culture. Luned is in A Coruna in Galicia, hosted by A Mesa, and is beginning a series of community workshops as well as developing her own artistic response to Galician culture. Both are writing blogs, and we will be able to bring you glimpses of their challenges and experiences as the weeks draw on. Uxue

Artists from seven smaller cultures are taking part, and in the summer a ‘container village’ containing an exhibition of all their work, a mobile stage, a ‘diversity orchestra’, a multi-lingual café and much more, will also be travelling across Europe. The Welsh festival featuring these events will take place at Theatr Felinfach in Ceredigion on 23rd – 26th June this year.