Cymraeg, English

Gorriti

Posted on April 7th, 2016

Un canlyniad annisgwyl i broses TOSTA oedd ymweliad â Chymru gan y cerflunydd hynod o Wlad y Basg, Juan Gorriti. Bu i Juan redeg i ffwrdd o’r ysgol pan yn unarddeg oed, i fynyddoedd ei ranbarth genedigol, Nafarroa. “Y mynyddoedd oedd fy athrawon,” meddai Juan sydd, yn ystod ei fywyd hir, wedi dod yn un o artistiaid mwyaf eu parch ac enwog ei wlad. Mae o wedi arddangos ei waith yng Nghanada a’r Unol Daleithiau, yn yr Almaen a Ffrainc, yn Awstralia a Sbaen ac rydyn ni’n gobeithio gallu cael arddangosfa fawr o’i waith yn oriel Y Tabernacl ym mis Tachwedd eleni.

Bu i gyfarfod ar hap y llynedd rhyngddo â Meic Llewellyn o’r Cymdogion Celtaidd arwain at ymweliad â Bro Ddyfi. Ar ei ymweliad aeth Juan am swper gyda theuluoedd fferm yn nhafarn y Dyfi, aeth i’r Tabernacl i siarad a threfnu, a bu iddo hefyd ymweld ag Ysgol Glantwymyn lle bu’r plant yn dawnsio ac yn canu iddo – a lle y bu iddo fo gyflwyno llun i bob un ohonyn nhw a luniodd wrth wrando ar eu cyflwyniadau. Mae o’n ddyn tawel a gwylaidd: “Nid artist mohona’ i,” bydd yn dweud. “Yn fy nghymuned i, y ffermwyr ydi’r artistiaid. Y cwbl fydda’ i’n ei wneud ydi cofnodi’r hyn maen nhw’n ei wneud.”

An unexpected outcome of the TOSTA process has been a visit this month by the outstanding Basque sculptor Juan Gorriti to Wales. Gorriti ran away from school in his native Nafarroa when he was eleven – “the mountains were my teachers,” he says – and has over a long life become one of his country’s most respected and famous artists. He’s exhibited in Canada and the USA, Germany and France, Australia and Spain, and now we’re hoping to mount a major exhibition of his work in Y Tabernacl in November this year.
A chance encounter last year with Meic Llewellyn of Celtic Neighbours led to Gorriti visiting Bro Ddyfi recently: he had a supper in Tafarn Y Dyfi with farming families, visited Y Tabernacl to talk and make plans, and also visited Ysgol Glantwymyn, where the children danced and sang for him, and he in return gave every child a picture drawn while he listened to their performance. He’s a very modest man – “I’m not an artist,” he says. “In my community, the farmers are the artists. I just record what they do.”