Euskara

Uxue Arzelusen hitz batzuk bere burua aurkeztuz

Posted on March 23rd, 2016

Galesera abiatu baino lehen, Uxuek bideo hau grabatu zuen bere burua eta proiektua aurkezteko Nik Zuzenbidea ikasi nuen Donostian; gero zinema ikasi nuen Bartzelonan eta aurreko ekainean amaitu nuen.

 

Orain zinema kritikak egiten ditut www.zinea.eus atarian eta elkarrizketak grabatzen ditut ere bai. Horrez gain, nire lehenengo film luzearen gidoia idazten ari naiz.

Donostia 2016 Europako Kultur Hiriburuaren webgunean ikusi nuen TOSTA proiektua; interesgarria iruditu zitzaidan eta izena eman nuen. Gero ahaztu egin nuen; ez nintzen gogoratzen izena emana nuenik. Aukeratua izan nintzela esan zenidatenean berriro hasi nintzen pixka bat informatzen.

Ni Galesera joango naiz, Machynlleth herrira. Egin nahiko nuke dokumental labur bat galesera hiztunen eta euskara hiztunen arteko parekotasunak edo desberdintasunak bilatuz eta erretratatuz. Sei aste horietatik, lehenengoak inbestigaziokoak izango dira: elkarrizketak bilatu, nori egin behar dizkiodan erabaki, jendea aurkitu… Gero produkzioa egingo dut, grabatu. Eta suposatzen dut hemen (Euskal Herrian) editatuko dudala; eta hemen grabatuko dut euskarari dagokion zatia. Gero ekainaren 23tik 26ra jaialdi bat dago Galesen eta bertan aurkeztuko dut film laburra.

Film labur dexente egin ditut, zinema-eskolakoak, baina horiek ez ditut erakusten. Gero egin nuen “Egunero” izeneko film labur bat eta “Euskaraz bizi nahi dut” film laburren lehiaketako amateur saileko sari nagusia irabazi nuen lehengo urtean; edo duela bi? 2014an!

Before going to Wales, Uxue recorded this video to introduce herself and tell us about her project.

I studied Law in San Sebastian; then I studied filming in Barcelona and completed the course last June. I’m now a film critic on the website www.zinea.eus and I also film interviews. In addition, I’m writing my first feature-length film script.

I saw the TOSTA project on the San Sebastian 2016 European Capital of Culture website; I thought it was interesting and gave my name. Then I forgot about it; I didn’t remember having given my name. When I was told I’d been chosen I started to seek information again.

I’ll be going to Wales, to Machynlleth. I would like to make a short documentary portraying the similarities and differences between the Basque and Welsh languages. Of the 6 weeks, the first few will be for research: compiling interviews, deciding who to make them with, finding people… Then I’ll do the production, filming. And I suppose I’ll edit it here (in the Basque Country); and I’ll film the part about the Basque language here. Then, from 23 to 26 June there’s a festival in Wales and I’ll present the short film there.

I’ve made a few short films at film school, but I don’t show any of them. Then I made a short film called “Egunero” and won first prize in the “I want to live in Basque” short film competition in the amateur category last year; or was it two years ago? In 2014!