Gaeilge

Cruinniú Tábhachtach de Pháirtnéirí Tosta sa mBreatain Bheag

Posted on February 19th, 2016

Tionóladh cruinniú tábhachtach de phairtnéirí Tosta sa mBreatain Bheag 18 – 19 Feabhra.

Pléadh na gnéithe is tábhachtaí atá bainteach le feidhmiú an togra idir seo agus an t-am a bheidh na féilte áitiúla ag tarlú ar fuaid na réigiúin uiligh atá páirteach sa togra.  Beidh an chéad fhéile ar siúl sa Daingean i gCo. Chiarraí le linn Féile na Bealtaine 29 Aibreán – 3 Bealtaine.

Beidh sraith de thréimhsí cónaitheacha le healaíontóirí éagsúla ón tseachtain seo chugainn go dtí deireadh Mhí Aibreán.  Is í an t-ealaíontóir Nuala Ní Fhlathúin atá roghnaithe le seal a chaitheamh sa bhFreaslainn.

A meeting was convened in Wales 18th – 19th February amongst the partners of the Tosta project.

The first of the local festivals will take place in Dingle, Co. Kerry during Féile na Bealtaine 29th April – 3rd May.

A series of artists residencies will take place from next week until the end of April.  The artist Nuala Ní Fhlathúin has been selected to take up residency in Fryslân.