Gaeilge

Cruinniú Tábhachtach de Pháirtnéirí Tosta sa mBreatain Bheag

Posted on February 19th, 2016

Tionóladh cruinniú tábhachtach de phairtnéirí Tosta sa mBreatain Bheag 18 – 19 Feabhra.

Pléadh na gnéithe is tábhachtaí atá bainteach le feidhmiú an togra idir seo agus an t-am a bheidh na féilte áitiúla ag tarlú ar fuaid na réigiúin uiligh atá páirteach sa togra.  Bei