Frysk

It útfanhuzersplak foar de útwikselingskeunstner is bekend en stiet yn Marrum

Posted on November 10th, 2015

It útfanhuzersplak foar de útwikselingskeunstner is bekend. Sintraal yn Marrum stiet in âlde suvelfabryk dy’t op it stuit ûnderdak biedt oan keunstners dy’t dêr harren atelier hâlde dêr’t de keunster fan yn it foarjier fan 2016 seis wike wenje en wurkje sil.

The Frisian residency will be in the village of Marrum in an old dairy factory. Several artists are working and living there at the moment.