Euskara

Nazioarteko harremanetan euskarak bere lekua izan dezan

Posted on November 10th, 2015

Tosta egitasmoaren legatu nagusietako bat, kulturarteko harremanetarako hizkuntza kudeaketarako gida proposamena izango da. Komunitate desberdinetako eragileen arteko harremanetan, tokian tokiko hizkuntzei lehentasuna emango dien hizkuntza erabilerarako eredua sortu nahi dugu. Horretarako, Euskal Herriko eta Europako erakundeen esperientziak eta praktika arrakastatsuak jaso, adituekin oinarri teorikoa landu eta gidaren zirriborroa osatzen ari gara.

Aurrerantzean nazioarteko kultur proiektuetan bertako hizkuntzei beren tokia emateko helburuarekin lan egin nahi duen ororentzat eskuragarri jarri nahi dugu argitalpena, hainbat hizkuntzatan, 2016 amaieratik aurrera.

One of the main legacies of the Tosta-project will be the guide for the linguistic management in intercultural relations. We want to create a linguistic usage model that will prioritise the local languages in communication processes between promoters of different communities. By this means, we are collecting successful experiences and practices of different organisations in the Basque Country and Europe, we are working on the theoretical framework with experts and also drafting the preliminary version of the guide.

From the end of 2016 on, we would like to make this publication accessible, in different languages, to every person that would like to acknowledge local languages in their international cultural projects.