Euskara

Nazioarteko harremanetan euskarak bere lekua izan dezan

Posted on November 10th, 2015

Tosta egitasmoaren legatu nagusietako bat, kulturarteko harremanetarako hizkuntza kudeaketarako gida proposamena izango da. Komunitate desberdinetako eragileen arteko harremanetan, tokian tokiko hizkuntzei lehentasuna emango dien hizkuntza erabilerarako eredua sortu nahi dugu. Horretarako, Euskal Herriko eta Europako erakundeen esperientziak eta praktika arrakastatsuak jaso, adi