Frysk

Kom yn ‘e kunde mei trainee Chris út Fryslân

Posted on November 9th, 2015

Chris is ús trainee foar it Tosta-projekt. Hy sil as tarieding op it Tostafestival yn 2016, yn desimber nei Donostia ôfreizgje om fan alles te learen oer Donostia / San Sebastian 2016.

Chris is studint sjoernalistyk yn Zwolle en docht de minor psychology oan de NHL yn Ljouwert. Hy komt graach yn ‘e kunde mei oare kulturen en hat dêrom ek al ferskate reizen troch Europa makke.

Chris is our trainees for the Tosta-project. As a preperation for the Tosta festival in 2016 he will travel to Donostia to learn about Donostia / San Sebastian 2016. Chris studies journalism and psychology. He loves to travel and learn about other cultures and he writes for the Leeuwarder Courant.